Área clientes
Geyce / Intranet

Fiscal y tributario

Base de retenció en el lloguer d’immobles

10 de febrero de 2015

Benvolguts,

Us adjuntem una circular informativa que conté el nou criteri de la Direcció General de Tributs en relació a la base de retenció en cas de lloguers efectuat per persones jurídiques, que us transcribim a continuació:

“Por tanto, en los casos de arrendamientos de inmuebles, se debe entender por contraprestación íntegra el importe de la renta devengada así como los gastos que el arrendador repercuta al arrendatario, tales como los gastos de basura, comunidad de propietarios o IBI.”

Esperant que us sigui d’interès, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

NOTA: El fitxer pdf pot trigar uns instants en carregar-se, en funció de l’estat de la xarxa.