Área clientes
Geyce / Intranet

Fiscal y tributario

Breu comentaris a la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la que s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres.

10 de noviembre de 2013

L’ICAC publica criteris sobre quan es produeix la ‘fallida’ comptable de l’empresa. Concepte de “Grup d’entitats”.