Área clientes
Geyce / Intranet

Fiscal y tributario

Breus comentaris a les mesures tributàries contingudes al RDLlei 3/2016

5 de diciembre de 2016

Benvolguts,

Us adjuntem una circular informativa que fa un petit repàs a les novetats introduïdes el passat dissabte pel RDLlei 3/2016.

A tall de resum, les novetats principals són que (i) es limita tant la deducció per pèrdues per transmissió de participacions com la compensació de bases imposables negatives; (ii) es prorroga l’impost sobre el patrimoni per l’exercici 2017 i (iii) a partir de 1 de gener de 2017, no es podran ajornar els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats ni l’IVA, excepte que es provi que les quotes de IVA no han estat cobrades.

Esperant que us sigui d’interès, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

NOTA: El fitxer pdf pot trigar uns instants en carregar-se, en funció de l’estat de la xarxa.