Área clientes
Geyce / Intranet

Firma multidisciplinar de serveis empresarials al Bages.

Laboral i recursos humans

Entre els nostres serveis de laboral i recursos humans més freqüents podem trobar-hi:

 • Confecció de nòmines i pagues extres.
 • Confecció i liquidació de butlletins de cotització a la Seguretat Social (RLC i RNT).
 • Estudi, plantejament, formalització i tramitació de contractes de treball en general.
 • Altes, baixes i variacions dels treballadors a la seguretat social.
 • Tramitacions telemàtiques de comunicacions d'altes i baixes a l'INSS.
 • Comunicacions dels accidents de treball amb o sense baixa.
 • Declaracions anuals de situació familiar (M145).
 • Càlcul de retenció d'IRPF i actualització periòdica.
 • Declaracions trimestrals de l'I.R.P.F. (Model 111) i de la declaració anual (model 190).
 • Confecció del certificat anual d'ingressos dels treballadors.
 • Confecció de liquidacions i certificats d'empresa INEM.
 • Comunicació del venciment dels contractes amb la notificació estipulada.
 • Confecció, tramitació i renovacions de contractes.
 • Informe i redacció de faltes i respostes al personal.
 • Alta d'empresa a la seguretat social.
 • Comunicació dels centres de treball.
 • Calendari laboral.
 • Confecció de resultats comptables i cost-empresa per treballador i centre.
 • Certificats de seguretat social del corrent de pagament.
 • Tramitació i negociació d'acomiadaments i expedients de regulació d'ocupació (ERO).
 • Redacció de documents en matèria social.
 • Assessorament i tramitació de la documentació.
 • Assessorament permanent en matèria social i jurídica laboral, que inclou consultes verbals com escrites, així com reunions amb la direcció.
 • Assistència i representació en les transaccions extrajudicials i davant el CMAC.
 • Assistència i representació davant la inspecció de treball i seguretat social.
 • Defensa legal de l'empresa davant els jutjats socials.
 • Altes i baixes en el règim especial dels treballadors autònoms i la variació de les bases de cotització.
 • Tramitació del pagament directe d'una incapacitat temporal.
 • Alta, baixa i variacions en la seguretat social dels treballadors, com la llar, la confecció del contracte de treball i el càlcul de la nòmina.
 • Càlcul de jubilacions.
Firma multidisciplinar de serveis empresarials al Bages.

Laboral i recursos humans

Entre els nostres serveis de laboral i recursos humans més freqüents podem trobar-hi:

 • Confecció de nòmines i pagues extres.
 • Confecció i liquidació de butlletins de cotització a la Seguretat Social (RLC i RNT).
 • Estudi, plantejament, formalització i tramitació de contractes de treball en general.
 • Altes, baixes i variacions dels treballadors a la seguretat social.
 • Tramitacions telemàtiques de comunicacions d'altes i baixes a l'INSS.
 • Comunicacions dels accidents de treball amb o sense baixa.
 • Declaracions anuals de situació familiar (M145).
 • Càlcul de retenció d'IRPF i actualització periòdica.
 • Declaracions trimestrals de l'I.R.P.F. (Model 111) i de la declaració anual (model 190).
 • Confecció del certificat anual d'ingressos dels treballadors.
 • Confecció de liquidacions i certificats d'empresa INEM.
 • Comunicació del venciment dels contractes amb la notificació estipulada.
 • Confecció, tramitació i renovacions de contractes.
 • Informe i redacció de faltes i respostes al personal.
 • Alta d'empresa a la seguretat social.
 • Comunicació dels centres de treball.
 • Calendari laboral.
 • Confecció de resultats comptables i cost-empresa per treballador i centre.
 • Certificats de seguretat social del corrent de pagament.
 • Tramitació i negociació d'acomiadaments i expedients de regulació d'ocupació (ERO).
 • Redacció de documents en matèria social.
 • Assessorament i tramitació de la documentació.
 • Assessorament permanent en matèria social i jurídica laboral, que inclou consultes verbals com escrites, així com reunions amb la direcció.
 • Assistència i representació en les transaccions extrajudicials i davant el CMAC.
 • Assistència i representació davant la inspecció de treball i seguretat social.
 • Defensa legal de l'empresa davant els jutjats socials.
 • Altes i baixes en el règim especial dels treballadors autònoms i la variació de les bases de cotització.
 • Tramitació del pagament directe d'una incapacitat temporal.
 • Alta, baixa i variacions en la seguretat social dels treballadors, com la llar, la confecció del contracte de treball i el càlcul de la nòmina.
 • Càlcul de jubilacions.

A més, podem assessorar-te i oferir-te altres serveis en diferents àrees: comptable, mercantil i legal, laboral i recursos humans, economic-financer i empresa familiar. Des de les nostres oficines a Sant Vicenç de Castellet oferim cobertura a tota la província de Barcelona i, en especial, a la zona del Bages, treballant amb clients a Manresa, El Pont de Vilomara, Castellbell i el Vilar o Monistrol de Montserrat, entre altres localitats.